Produkten har blivit tillagd i varukorgen
Svensk järnvägspolitik 1963 - 1988 Svensk järnvägspolitik 1963 - 1988 Svensk järnvägspolitik 1963 - 1988

Svensk järnvägspolitik 1963 - 1988

Bertil Kahl

82 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Utgivningsår: 1999
Storlek: 210x297 mm
Antal sidor: 23
ISBN10: 91-630-8363-9
ISBN13: 978-91-630-8363-1


Förord:
Avsikten med denna studie är dels att beskriva den förda politiken utifrån regeringspropositioner m.m. dels att redovisa motiven för den, som de kommer till uttryck bl.a. i offentliga utredningar. I den mån materialet medger kommer framtidsbedömningar och annat underlag att redovisas. År 1963 har valts som utgångspunkt eftersom det var då principen om fri konkurrens inom transportortområdet slog igenom (prop. 1963:191) . Som slutår har 1988 valts med hänsyn till att efter detta år svarade SJ endast för trafik medan anläggningarna huvudsakligen förvaltades av det nyinrättade Banverket (prop. 1987/88:50). Mellan dessa propositioner ligger prop. 1978/79:99. Med järnväg förstås SJ. Bortsett från i detta sammanhang försumbara undantag var staten genom SJ ägare till hela det svenska järnvägsnätet. Det är huvudsakligen dessa tre propositioner som styrt den svenska järnvägspolitiken under perioden. SJ var inte något förvaltningsorgan i egentlig bemärkelse utan hade ställning som affärsdrivande verk, en något säregen mellanform mellan ett förvaltningsorgan och ett statligt bolag. Undersökningen kunde alltså även ha kallats för statsmakternas (regering och riksdag) företagspolicy gentemot SJ. SJ-ledningens syn på utformningen av SJ:s målsättning redovisas endast i den utsträckning som den framgår av propositioner m.m.
Artikelnummer:
9789163083631