Produkten har blivit tillagd i varukorgen
Lastägarrätt Lastägarrätt Lastägarrätt

Lastägarrätt

Rolf Ihre

231 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Utgivningsår: 2002
Storlek: 169x239 mm
Antal sidor: 130
ISBN10: 91-631-3359-8
ISBN13: 978-91-631-3359-6


För drygt 20 år sedan publicerades ett antal böcker under det gemensamma namnet ”Högre sjöfartsekonomiskt kurs”. Böckerna fyllde ett behov av läro- och uppslagsböcker för personer som kommer i kontakt med den kommersiella sjöfarten. Tyvärr upphörde utgivningen pga. sviktande ekonomi. Några böcker produceras fortfarande i form av kopierade och följdaktligen föråldrade exemplar. Denna bok är avsedd att fylla en del av tomrummet och om utgivningen blir framgångsrik följer ytterligare böcker.

Lastägarrätt riktar sig främst till de personer som på lastägarsidan arbetar med sjötransporter av gods. Ambitionen har varit att samla uppgifter och frågor som intresserar sjötransportörernas kunder och att försöka svara på frågor som ofta kommer från befraktare, avlastare och mottagare av sjötransporterat gods.

Boken inleds med några orienterande avsnitt som är lämpliga som introduktion för alla som arbetar med sjötransporter. Därefter följer några mer detaljerade avsnitt varav ett handlar om den ibland svåra, och ofta otillräckligt genomtänkta, samordningen mellan köp- och transport. Bl.a. ges anvisningar om vad som bör övervägas som komplettering till Incoterms.

Författarens intryck är att den genomsnittliga handläggaren på lastägarsidan har ett mindre utvecklat kontaktnät än sin kollega på transportörsidan. Något kontaktnät tillhandahålls inte i denna bok men tips om var ytterligare information finns lämnas löpande i bokens text. På flera ställen hänvisas till ”Sjöpärmen” som innehåller mer detaljerade framställningar i särskilda frågor. Information om hemsidan Sjöpärmen finns under Anvisningar i början av denna bok.

Författaren utbildade sig ursprungligen till sjökapten men har efter omskolning arbetat som bolagsjurist i Salénrederierna och är sedan mitten på 80-talet verksam som advokat med sjö- och transporträtt samt internationell handel som huvudinriktning.
Artikelnummer:
9789163133596