Produkten har blivit tillagd i varukorgen
Segerkronan - Den levande gudens gåva Segerkronan - Den levande gudens gåva

Segerkronan - Den levande gudens gåva

Åsa Kleveland

385 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Utgivningsår: 2006
Storlek: 210x297 mm
Antal sidor: 316
ISBN10: 91-631-8185-1
ISBN13: 978-91-631-8185-6


I denna bok, som följer direkt på boken Rosenkorset, fortsätter jag att utforska den undertryckta sanningen om Bibelns tillkomst. Genom den process som beskrivs i böckerna Pärlan, Evolutionen, Mysteriet och Soluppgången hade jag tvingats inse att Tanak/GT hade skapats så sent som under mackabéernas kamp för ett fristående judiskt rike vid mitten av andra århundradet före vår tideräkning, och att kristendomen under första århundradet aldrig var något annat än den judiska rörelse som kallade sig Jahad och som kämpade för ett fritt judiskt rike som styrdes enligt Mose lag. Jag hade också förstått att det som vi numera kallar för kristendom egentligen var en politisk propagandaprodukt som skapades inom den romerska ledningen för att paci? cera de upproriska judiska Jahad eller ”christiani” som kämpade för att bereda vägen för Messias. Den kristne Jesus var egentligen en romersk antimessias eller anti-krist.

När jag började skriva den här boken insåg jag snart att den person som hade skapat det romerska evangeliet måste ha varit den romerske kejsaren Hadrianus. Jag förstod att bilden av Jesus hade skapats av någon som inte var en professionell ? losof, men som ändå var intresserad av grekiskt mysterievisdom och som beundrade Pythagoras och Apollonius från Tyana. Den som skrev evangeliet hade använt Philos böcker, Tiberius Alexanders historia om det judiska kriget och Josephus judiska historia, han måste därmed ha funnits i Rom där dessa texter fanns samlade. Alla dessa förutsättningar uppfylldes av Hadrianus, och det var såvitt jag kunde se bara han som hade motiv, möjlighet och medel att skriva det nya romerska evangeliet.

När jag insåg att den romerska kristendomens evangelium skrevs av kejsaren Hadrianus kunde jag också förstå att det egentligen är den or? ska och pythagoreiska ? loso? n som ligger bakom det kristna mysteriet. Jesus skapades som en kombination av Pythagoras och Apollonius från Tyana, och han ? ck föra fram ett budskap som till stora delar var inspirerat av den grekiske ? losofen Herakleitos lära. Alla dessa ? losofer var inspirerade av den or? ska läran som byggde på en tro på en högsta kraft som var obeskrivlig och namnlös. Detta högsta manifesterades som eld och kärlek i en manligt-kvinnlig skapande kraft som kallades Dionysos Phanes, och som uppenbarades som Apollon och Dionysos. Evangeliets Kristus är alltså egentligen den hedniske Dionysos Phanes, som enligt or? sk ? loso? låter sin kärlek ? öda som vinet genom en vinranka och sitt gudomliga ljus lysa upp den mörka materien.

När sanningen om Bibelns rätta bakgrund gömdes undan i det omedvetna undertrycktes också sanningen om vår egen själsliga grundval. Vi var hedningar som trodde på en allt genomträngande gudomlig kraft, andliga krafter som hjälpte oss i vår utveckling och reinkarnation. Vi trodde på själens evolution genom liv efter liv med målet att vi en gång skulle befrias från kravet på återfödelse och få återvända till vårt gudomliga ursprung. Denna ? loso? utplånades genom kristendomens maktövertagande, men den lever i våra själar och har nu åter trängt upp till ytan genom den levande gudens och den andliga hierarkins försorg.

Åsa Kleveland är född 1957. Under hösten 1999 initierades en stark andlig utveckling som steg för steg lett till att hon lämnat sin verksamhet som civilingenjör och datakonsult, och nu arbetar som ett verktyg för de Höga Mästarna. I detta arbete har hittills bl.a. ingått att ta emot en uppenbarelse av det gudomliga Ordet, samt att skriva en bok om sin egen andliga utveckling.
Artikelnummer:
9789163181856


Fler titlar av samma författare