Produkten har blivit tillagd i varukorgen
Psykiatrins dilemma Psykiatrins dilemma

Psykiatrins dilemma

Lars Sjödahl

303 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Utgivningsår: 2004
Storlek: 165x242 mm
Antal sidor: 270
ISBN10: 91-631-4902-8
ISBN13: 978-91-631-4902-3


Lars Sjödahl har tidigare gett ut "BORTOM DIAGNOSEN - om giltighetsproblematiken inom psykiatrin"
Några ord om boken:
Psykolog Tidningen
"... en märklig bok ... bokens huvudbudskap är riskerna för feldiagnostisering ... Boken är förtjänstfull både genom sin konkretisering i argumentationen och genom att uppmärksamma viktiga fenomen ... har en så hög grad av tydlighet att den kan vara tillgänglig för breda grupper inom psykiatrin."
Seniorföreningen, Sveriges Psykologförbund:
"Boken ställer många viktiga frågor och borde vara ytterligt angelägen för alla inom psykiatrin."

PSYKIATRINS DILEMMA
människosyn och kunskapssyn

- Kan man handla och besluta etiskt inom psykiatrin på basis av information som har stora brister beträffande tillförlitlighet och giltighet?
- Är tillförlitlighet och giltighet hos informationsunderlaget vid beslut om åtgärder inompsykiatrin en garanti för att åtgärden, beslutet eller handlingen också uppfyller etiska krav?
Kan man inte svara principiellt och med konkreta exemplifieringar från dagens verksamhet på dessa två frågor blir det också svårt att ge svar på följande patientfrågor:
· Vad betyder min diagnos?
· Ger anteckningarna i min sjukjournal en sann bild av min verklighet?
· Kan diagnosen ge ledning för val av rätt behandling?
· Vilka alternativa behandlingar finns att tillgå, erbjuds?
Författaren, Lars Sjödahl, är leg.psykolog samt docent vid Lunds Universitet. Han har tjänstgjort som lektor i pedagogik och psykologi vid Lärarhögskolan i Malmö. De problemformuleringar samt förslag till utveckling och förändring av det diagnostiska förfarandet inom psykiatrin som utvecklas i denna bok har presenterats av författaren vid XXVII International Congress of Psychology, Stockholm 23-28 juli, 2000 och vid VII European Congress of Psychology, London, 1-7 juli 2001.
Dagens psykiatridebatt handlar i stor utsträckning om organisatoriska och ekonomiska brister. Det är även viktigt att granska vårdens innehåll med hänsyn till den människosyn och kunskapssyn som kommer till uttryck i samspelet mellan vårdtagare och vårdgivare. Här är den enskilde patienten den viktigaste informationskällan. Att många som arbetar inom mentalvården utför ett beundransvärt arbete får inte skymma det faktum att det är det enskilda fallet som först och bäst slår larm om missförhållanden som vid närmare granskning visar sig bottna i mera allmänt förekommande fenomen som t.ex. attityder, kunskapsbrister, inhumana, stela regelverk, organisatoriska hinder, resursbrister och statusbetingade revirmotsättningar. Den nya boken "Psykiatrins dilemma, människosyn och kunskapssyn" är en betydligt utvidgad version av den tidigare debattboken (se ovan).

Lars Sjödahl, är leg.psykolog samt docent vid Lunds Universitet. Han har tjänstgjort som lektor i pedagogik och psykologi vid Lärarhögskolan i Malmö. De problemformuleringar samt förslag till utveckling och förändring av det diagnostiska förfarandet inom psykiatrin som utvecklas i denna bok har presenterats av författaren vid XXVII International Congress of Psychology, Stockholm, 23-28 juli, 2000 och vid VII European Congress of Psychology, London, 1-7 juli 2001.

www.larssjodahl.com
Artikelnummer:
9789163149023


Fler titlar av samma författare