Produkten har blivit tillagd i varukorgen
Livet, identiteten och kronisk sjukdom Livet, identiteten och kronisk sjukdom

Livet, identiteten och kronisk sjukdom

Ingbritt Öhrn

264 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Utgivningsår: 2001
Storlek: 165x242 mm
Antal sidor: 301
ISBN10: 91-972940-5-5
ISBN13: 978-91-972940-5-8


Att insjukna i en kronisk sjukdom
En socialpsykologisk studie av unga vuxna diabetiker

Vad innebär det att insjukna i och leva med en kronisk sjukdom i dagens samhälle. Hur upplevs och förstås insjuknandet som livshändelse, och hur utvecklas individens förhållningssätt över tiden? Det är frågor som behandlas i denna studie om unga vuxna diabetiker som har följts i intervjuer/samtal från debuten i diabetes och fyra år framåt. Den teoretiska utgångspunkten är socialspykologiskt interaktionistisk.

Händelser av det här slaget tycks drabba oss olika, beroende på när i livet de inträffar, vilken livssituation vi befinner oss i och vilka tidigare upplevelser/erfarenheter vi har att referera till. Insjuknandet är en händelse som man endast delvis kan förberedas för. Hur mycket faktisk kunskap man har om sjukdomen i fråga, tycks ha förvånansvärt liten betydelse för hur lätt eller svår händelsen kommer att upplevas och hur man sedan orkar med att kontrollera sin sjukdom. Däremot har den positiva/negativa valören på kunskap och erfarenhet av diabetes och diabetiker betydelse för hur händelsen uppfattas och hur lätt/tung den första tiden upplevs. Likaså är det sammanhang individen befinner sig i och den prägel detta sammanhang sätter på vardagen och dess rutiner av betydelse för hur sjukdomen och dess symtom upplevs och när och hur individen väljer att agera.

Bokens första del introducerar de teoretiska perspektiv som varit utgångspunkt vid planering och tolkning av intervjuerna och som beskriver sjukdomsupplevelsens konstruktion och positionering. Här diskuteras hälsa och sjukdom, olika sjukdomsbegrepp, copingstrategier och sjukvårdens utveckling och organisation i ett historiskt perspektiv och det ges även en sammanfattning av medicinska förutsättningar och villkor för att leva med diabetes. I den andra delen redogörs för det empiriska resultatet; upplevelsen av tiden fram till kontakt tas med sjukvården, mötet med sjukvården, diagnosen, hur sjukdomen rutiniseras och påverkar identiteten och hur berättelsen dramatiseras över tiden.

Ingbritt Öhrn är sjuksköterska, filosofie doktor och lektor vid institutionen för omvårdnad, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Artikelnummer:
9789197294058