Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Handlingskompetens för hållbar utveckling

Ellen Almers

110 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Utgivningsår: 2010
Storlek: 165x242 mm
Antal sidor: 294
ISBN10: 91-628-7741-0
ISBN13: 978-91-628-7741-5

 

 

Den här avhandlingen innehåller berättelser om Karin, Carl och Matilda, tre unga människor som upplever mening i att agera för nuvarande och kommande generationers möjligheter till ett bra liv, även globalt. De har flera års engagemang i hållbarhetsfrågor och strävar efter att både förändra samhället i mer hållbar riktning och att i sina liv göra val som minskar deras ekologiska fotavtryck. I avhandlingen introduceras begreppet avståndsmoral för att beskriva kärnan i begreppet hållbar utveckling, en utveckling som leder till ett hyggligt liv för alla, här och där, nu och sedan. Ett annat nyckelbegrepp i avhandlingen är handlingskompetens.

Studiens huvudfråga är: Hur erfar avståndsmoraliskt aktivt handlande unga människor att de utvecklat handlingskompetens för hållbar utveckling?

Resultaten presenteras i form av citatrika levnadsberättelser i vilka Karin, Carl och Matilda berättar om vad de upplever har påverkat dem till att vilja handla. Deras berättelser handlar också om hur de utvecklat förmågor och kunskaper som krävs för att kunna påverka för hållbar utveckling.

En integrerande analys redovisar mönster i form av likheter och skillnader och sex gemensamma kärnpoänger framstår som betydelsefulla. Resultaten diskuteras i förhållande till tidigare forskning om engagemang i sociala frågor och miljöfrågor. En modell som beskriver en möjlig väg att utveckla handlingskompetens för hållbar utveckling presenteras. Slutkapitlet utmynnar i fyra didaktiska utmaningar för en utbildning för hållbar utveckling.

Studien har en livsvärldsfenomenologisk teorigrund och tar metodologiskt stöd i livsberättelseforskningen och life history-traditionen.

Avhandlingen ingår i forskningsprojektet Action competence for sustainable development – the stories of active youths med finansiellt stöd av Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

 

 
Artikelnummer:
9789162877415