Produkten har blivit tillagd i varukorgen
Bortom diagnosen Bortom diagnosen

Bortom diagnosen

Lars Sjödahl

275 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Utgivningsår: 2002
Storlek: 165x242 mm
Antal sidor: 220
ISBN10: 91-631-2078-X
ISBN13: 978-91-631-2078-7


Bortom Diagnosen – om giltighetsproblematiken inom psykiatrin ger en översiktlig presentation av giltighets- och tillförlitlighetsfrågor vid diagnostisering inom mentalvården. Särskild uppmärksamhet ägnas den omfattande överförskrivningen av neuroleptika, vilken påtalats bl.a. i Statens Beredning för Utvärdering av Medicinsk Metodik (SBU-rapport nr.133/1, 1997) och som är synnerligen riskabel med tanke på riskerna för svåra, irreversibla biverkningar. Mot bakgrunden av att diagnostiska slutledningar ibland förs in i patientjournaler utan någon kontroll gentemot fakta, konkreta iakttagelser eller unika sammanhang, viktiga för en giltig tolkning av den enskilde patientens situation och symtom är denna överförskrivning oacceptabel. Bristande giltighet hos diagnostiska slutledningar illustreras med talrika, autentiska exempel hämtade från journalanteckningar och patienters förstapersons redogörelser i anslutning till anteckningarna.

Någon skarp gräns mellan det vi betecknar som normalitet och å andra sidan psykisk störning eller sjukdom torde vara svår att precisera. Att tillskriva en persons mentala egenskaper av det ena eller andra slaget innebär alltid ett tolkningsmoment – mer eller mindre subjektivt till sin karaktär.

Karl Popper återkommer på flera ställen i sitt arbete "The Logic of Scientific Discovery" (2000) till detta kritiska förhållande mellan observation och tolkning, ett förhållande som förtjänar den största uppmärksamhet, när vi diskuterar giltighetsfrågor i samband med psykiatrisk diagnostisering:

"Jag känner nu att jag borde ha lyft fram en åsikt, som jag betonat på andra ställen i boken…. Jag avser åsikten att observationer, och i ännu högre grad påståenden om observationer, liksom påståenden om forskningsresultat alltid är tolkningar av observerade fakta, att de är tolkningar i ljuset av teorier….Vi måste därför hålla oss med en prövande attityd." (Popper. 2000, s. 107).

Författaren, Lars Sjödahl, är leg.psykolog samt docent vid Lunds Universitet. Han har tjänstgjort som lektor i pedagogik och psykologi vid Lärarhögskolan i Malmö. De problemformuleringar samt förslag till utveckling och förändring av det diagnostiska förfarandet inom psykiatrin som utvecklas i denna bok har presenterats av författaren vid XXVII International Congress of Psychology, Stockholm, 23-28 juli, 2000 och VII European Congress of Psychology, London, 1-7 juli 2001.

www.larssjodahl.com
Artikelnummer:
9789163120787


Fler titlar av samma författare