Produkten har blivit tillagd i varukorgen
Organisering och disciplinering Organisering och disciplinering

Organisering och disciplinering

Mats Johansson;Ulf Drugge

275 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Utgivningsår: 2004
Storlek: 165x242 mm
Antal sidor: 289
ISBN10: 91-631-6105-2
ISBN13: 978-91-631-6105-6


I denna bok studeras den industriella och sociala miljön i ett sågverkssamhälle i övre Norrland som det såg ut decennierna runt sekelskiftet 1900. Det samhälle som utgör den faktiska utgångspunkten för denna studie, Båtskärsnäs, är beläget några mil öster om Kalix och cirka tre mil från gränsen till Finland. Jämförelser genomförs dock även med andrasågverk i övre Norrland, främst med det närbelägna sågverkssamhället Karlsborg. Boken behandlar ett viktigt skede i svensk nutidshistoria, nämligen den tidsperiod då de sociala och politiska grunderna kan sägas ha lagts för det som vi idag betraktar som det moderna Sverige.

Frågor som diskuteras rör den industrisociala miljön i sin helhet, sociala relationer mellan olika grupperingar i det tämligen typiska sågverkssamhället i övre Norrland vid denna tid, dess föreningsliv. Här avses både fackliga, politiska och arbetsgivarrelaterade aktiviteter samt nykterhetsrörelsens och andra föreningars anknytning till dessa aktiviteter. Frågor som diskuterades bland befolkningen i den tidens nord-svenska industrisamhällen rörde, vid sidan av de fackliga och politiska, ämnen som t ex kultur och bildningsverksamhet, kvinnans och mannens sociala ställning och delaktighet i samhällslivet, konsumentfrågor, socialpolitiska reformer, skolfrågor och sådana som rörde upprätthållande av nykterheten. Övergripande strukturella betingelser som berörde enskilda aktörer och deras skiftande förutsättningar beaktas. Såväl förhållanden som öppnade som begränsade möjligheterna för människor och organisationer att verka kommer att diskuteras.

Mats Johansson är fil.dr i sociologi vid Umeå universitet och Ulf Drugge är professor i sociologi vid högskolan i Kalmar. Medverkar gör också Tage Alalehto, docent i sociologi vid Umeå universitet.
Artikelnummer:
9789163161056