Produkten har blivit tillagd i varukorgen
Livet, kärleken och döden Livet, kärleken och döden

Livet, kärleken och döden

Lennart Andersson Palm

385 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Utgivningsår: 2002
Storlek: 169x239 mm
Antal sidor: 214
ISBN10: 91-631-2118-2
ISBN13: 978-91-631-2118-0


With an English Summary
I boken tar författaren upp viktiga historiska problem inom svensk befolkningsforskning: Medeltidens demografi samt befolkningsutvecklingen under stormaktstiden och före den statistik som började föras vid 1700-talets mitt.
I medeltidsavsnittet görs försök att beräkna hur många människor bodde i Sverige under medeltiden och hur stor nedgången var efter den stora pestepidemin som bröt ut cirka 1350. Utifrån det bräckliga källmaterial som finns finner författaren att folkmängden sjönk med ungefär två tredjedelar under perioden 1350-1420. Denna siffra motsvarar den i bl a England och är mycket högre än vad som annars antagits. Författaren visar också att den tillväxt som åter tog fart en bit in på 1400-talet var som starkast i perifera områden som Bergslagen och Norrland, inte i de gamla centralbygdernas slättområden.
Genom att ställa samman uppgifter för ett stort antal församlingars kyrkoboksuppgifter rekonstrueras Sveriges befolkning från 1630 till statistikens början. Det är första gången ett sådant företag genomförs. Rekonstruktionen gör det möjligt att bedöma förändringar i fruktsamhet, dödlighet och livslängd. Inte förvånande påvisas en mycket hög dödlighet under stormaktstiden. Att befolkningen ändå växte snabbt strider däremot mot en etablerad uppfattning inom forskningen. Författaren visar dock att en snabb folkökning var möjligt genom en mycket hög fruktsamhet; kvinnorna födde många fler barn än under följande perioder. Bakom denna höga fruktsamhet låg det faktum att kvinnorna genom tidiga giftermål hann med att föda fler barn under sina liv än senare. På 1600-talet låg giftermålsåldern vid första giftet på drygt 20 år, på 1700-talet skulle den stiga till 26 år. Även i denna del av boken behandlas regionala utvecklingsskillnader. Så görs bl a särskilda befolkningsrekonstruktioner för Göteborg, Stockholm och Karlskrona.

Key words: the Middle Ages, the Black death, agrarian crisis, colonization, settlement, desertion, the early modern period, demography, fertility, mortality, age of marriage
Nyckelord: medeltid, pest, agrarkris, kolonisering, bebyggelse, ödeläggelse, nyare tiden, tidigmodern tid, demografi, fruktsamhet, dödlighet, giftermålsålder.
Artikelnummer:
9789163121180