Produkten har blivit tillagd i varukorgen
Gemensamt kunskapande möter arbetsterapi Gemensamt kunskapande möter arbetsterapi

Gemensamt kunskapande möter arbetsterapi

Pål Wiig

113 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Utgivningsår: 1999
Storlek: 169x239 mm
Antal sidor: 82
ISBN10: 91-630-8752-9
ISBN13: 978-91-630-8752-3


Gemensamt kunskapande möter arbetsterapi är en uppföljning av Gemensamt kunskapande - en introduktion och innehåller dels en tillämpning av det gemensamma kunskapandets pedagogik dels en begreppslig diskussion och en fördjupning av det gemensamma kunskapandets teori.Som läsare av denna bok får du vara med när en arbetsterapeut möter det Gemensamma kunskapandet. I detta möte föds en diskussion om pedagogiskt klimat och kollegial kunskapsbildning. Mötet visar hur det gemensamma kunskapandet har utvecklats genom att användas. Med utgångspunkt i arbetsterapeuters svårigheter att finna relevanta ord för sin gärning utvecklas en begreppslig diskussion om språk. Mötet mellan arbetsterapi och gemensamt kunskapande är också ett möte mellan medicin, vårdvetenskap och samhällsvetenskap t.ex. sociologi?

Kommande bok
Gemensamt kunskapande del 3 är en text som just nu håller på att växa fram inom det gemensamma kunskapandets forskningscirkel. Texten bygger på erfarenheter från gemensamt kunskapande som undervisningsform. Värderingar har gjorts av såväl universitetsutbildningar, som av arbetsplatsutbildningar inom kommunal vård- och omsorgsverksamhet som inom frivilligorganisationer. Gemensamt kunskapande som pedagogisk modell har beskrivits av såväl deltagarna själva, som av lärare och forskare. I del 3 diskuteras hur det gemensamma kunskapandet fungerat i dessa olika sammanhang. I sinom tid kommer ett forskningsprogram att ta form. Forskningsprogrammet syftar till att utveckla former för gemensamt kunskapskapande inom såväl arbetsliv, undervisning som forskning. Texten utgör en del av förberedelsearbetet inför detta forskningsprogram.

Pål Wiig är Universitetslektor och är fil doktor i socialt arbete vid Göteborgs Universitet. Han har bred erfarenhet från såväl praktiskt arbete inom kommunal social verksamhet (bl.a. som vårdbiträde och fritidsledare under 1970-talet) som från utredningsarbete på Regeringskansliet (Socialdepartementet på 1980-talet). Han har arbetat inom kommunal FoU-verksamhet och har lång erfarenhet i Universitetets forsknings- och utbildningsverksamhet såväl inom den medicinska som den samhällsvetenskapliga fakulteten. Pål Wiig har alltsedan tidigt 1970-tal arbetat med att utveckla kunskap i många olika sammanhang. Det är dessa erfarenheter som nu samlas och diskuteras i boken Gemensamt kunskapande – en introduktion. Påföljande bok, som han skrivit tillsammans med Eva Silow; Gemensamt kunskapande möter arbetsterapi innehåller dels en tillämpning av det gemensamma kunskapandets pedagogik dels en begreppslig diskussion och en fördjupning av det gemensamma kunskapandets teori. Arbetet är en vidareutveckling av hans avhandling från år 1991 “Socialt arbete som vardag och yrke - En diskussion om familjevård som exempel på förhållandet mellan det Sociala arbetets vardagsverksamhet och yrkesverksamhet”.

Eva Silow är verksam inom Äldreomsorgen i SDF Linnéstaden i Göteborg som leg. arbetsterapeut. Eva Silow har alltsedan ungdomsåren varit djup engagerad i socialpolitiska frågor, kanske särskilt i handikappfrågor. Hennes engagemang startade kanske den dagen i 11-års åldern då hennes blinda kamrat bad henne lära honom att knyta makramé? Hon har många års erfarenhet av att arbeta med utvecklingsstörda och var med i det stora förändringsarbetet i dåvarande Omsorgsförvaltningen i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Hon har också varit aktiv i idéburna organisationer inom den sociala sfären. Hon har under 1980-talet, innan hon utbildade sig till arbetsterapeut, arbetat såväl inom sjukhusvården som undersköterska som med ungdomar som hade fysiska funktionshinder (i hemtjänstens regi). Eva Silow har sedan år 1996 också arbetat tillsammans med Pål Wiig i det Gemensamma kunskapandet, bland annat i undervisning inom arbetsterapeutprogrammet vid Göteborgs Universitet vilket har lett till att de tillsammans har skrivit boken Gemensamt kunskapande möter arbetsterapi
Artikelnummer:
9789163087523


Fler titlar av samma författare