Produkten har blivit tillagd i varukorgen
Finansiering av Unga, Innovativa Tillväxtföretag - Lennart Ohlsson Finansiering av Unga, Innovativa Tillväxtföretag Finansiering av Unga, Innovativa Tillväxtföretag

Finansiering av Unga, Innovativa Tillväxtföretag

Lennart Ohlsson

250 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Utgivningsår: 2011
Storlek: 165x242 mm
Antal sidor: 148
ISBN10: 91-633-8691-7
ISBN13: 978-91-633-8691-6


DENNA SKRIFT PRESENTERAR EN TVÅHORISONTSPOLITIK för svensk venturekapitalmarknad som har potentialen att adressera den bedömda bristen på riskkapital i tidig marknad dels på lång, ”evig” horisont, dels på horisonten fem till tio år. Fem legala hörnstenar har kapaciteten att med full effekt på tio års sikt och resursmässigt effektivt adressera kapitalbristen för ventures i start- och marknadsentréfas. Med tre nya legala former för verksamheten skulle statsmakten erbjuda tre identifi erade kategorier fi nansiärer möjligheten till riskspridning utan skattesnedvridningar. Dessa portföljansatser har inte bara förebilder från bästa marknadspraxismiljöer utan till någon del också i Sverige. Portföljansatser har god underbyggnad i ekonomisk forskning, bl.a. i forskning om investeringar under osäkerhet och den Nobelprisbelönade upptäckten av s.k. förlustaversion. De två andra hörnstenarna är minst lika väl underbyggda av forskning och bästapraxiserfarenheter. De gäller till svenska förhållanden riskanpassade optionstyper för tidiga ventures och optioner av denna art underlättar prisfl exibilitet (värdering) av ventures med svårförutsägbarhet och svårkontrollerbarhet.

Skriften har också granskat fyra vanliga åtgärder för att få bättre utbud av riskkapital och visar hur tre av dem genom att omfokuseras och ändras i sin utformning skulle kunna ges en roll i komplementpolitik för dels den medellånga horisonten på fem till tio år, dels för att via stimulans av s.k. spillovers få en både snabbare och regionalt bättre balanserad tillgång på specialiserad kompetens.


LENNART OHLSSON har sedan ett par decennier publicerat böcker om riskkapital, både utredningar och forskning. Hans senaste bok ”Best Practice Venture Capital” visar genom en rad tankemodeller hur erfarna venturefi nansiärer i Silicon Valleys bästapraxismiljö använder sig av förebyggande metoder för risk- och chanshantering. Den visar också metoder för att analysera ”fi rst movers” med olika egenskaper och hur strategier som optimerar avkastningen på investerat kapital kan väljas. Ohlsson är som medgrundare till fem affärsängelbolag samt även som utbildare och falltränare av affärsänglar en av Sveriges mest erfarna praktiker i venturekapitalmetodikens grunder. Han har författat uppemot tjugotalet större skrifter inom ett antal områden med relevans för strukturförnyelsens drivkrafter och politik.
Artikelnummer:
9789163386916


Fler titlar av samma författare